24sata print naslovna slika

Print


Najbolja tiskana izdanja na tržištu pokrivaju sve dobne skupine!

24sata novine
Express
Miss7
JOOMBOOS VIDEOSTAR
ENIGMATIKA
ASTRAL

Najčitanije i najnagrađivanije novine na hrvatskom tržištu na tržištu su prisutne od 2005. godine. Svojom pojavom su predstavile potpuno novi koncept dnevnih novina i uspjele objedinitinajvažnije karakteristike najsuvremenijih medija. Formatom su najpraktičnije, strukturom tekstova prilagođene čitatelju te su jedine novine koje pružaju brzu, sažetu i relevantnu informaciju uz zabavu dostupnu svima, svugdje i u svakom trenu.


Čitatelji novina dobivaju za povoljnu cijenu pregled najrelevantnijih tema i članke koji dopiru do svakog važnog detalja priče, a naši novinari su godinama proglašavani najboljim novinarima u Hrvatskoj!

SAZNAJTE VIŠE O 24SATA

Standardni formati oglasa

Komercijalni oglasi
Formati Dimenzije PON / UTO/ SRI / ČET PET / SUB
NED / BLAGDAN
2/1 414 x 275 mm
9.821,49 €
11.414,16 €
1/1 200 x 275 mm
4.910,74 €
5.707,08 €
2/3 132 x 275 mm
4.645,30 €
5.441,64 €
1/2 JP 149 X 185 mm
4.645,30 €
5.441,64 €
1/2 98 x 275 mm
200 x 135 mm
2.986,26 €
3.384,43 €
1/3 64 x 275 mm
200 x 89 mm
1.990,84 €
2.256,29 €
1/4 47 x 275 mm
200 x 66 mm
98 x 135 mm
1.592,67 €
1.725,40 €
1/8 98 x 66 mm
47 x 135 mm
796,34 €
862,70 €
1 cm/stupac 47 x 10 mm
59,73 €
66,36 €
Saznajte više

Nekomercijalni oglasi

Formati Dimenzije PON / UTO/ SRI / ČET PET / SUB
NED / BLAGDAN
2/1 414 x 275 mm
6.629,37 €
3.854,27 €
1/1 200 x 275 mm
3.314,62 €
1.927,14 €
2/3 132 x 275 mm
3.160,53 €
1.734,42 €
1/2 JP 149 x 185 mm
3.160,53 €
1.734,42 €
1/2 98 x 275 mm
200 x 135 mm
1.965,62 €
1.156,28 €
1/3 64 x 275 mm
200 x 89 mm
1.310,51 €
770,85 €
1/4 47 x 275 mm
200 x 66 mm
98 x 135 mm
1.002,06 €
616,63 €
1/8 98 x 66 mm
47 x 135 mm
501,03 €
277,39 €
1 cm/stupac 47 x 10 mm
32,12 €
20,57 €
Saznajte više

Insertacije i klapne

Naslov Dimenzije Cijena
Insertiranje promidžbenih materijala do 4 A4 iznad 4 A4
Na upit
Lijepljenje uzorka na naslovnici 130 x 100 mm
Na upit
Lažna naslovnica (C1, C2, C3, C4) C1: 200 x 270 mm
C2 i C3: 414 x 275 mm ili 2x200x275 mm
C4: 200 x 275 mm
35.702,44 €
Lažna naslovnica (C1, C2) C1: 200 x 270 mm
C2: 200 x 275 mm
29.066,30 €
Omotna klapna na sjajnom papiru 335 x 300 mm + 3 mm
Na upit
Saznajte više

Posebni formati oglasa

Naslov Dimenzije Cijena
VELIKI MODUL na naslovnici 24sata 125 x 55 mm
5.839,80 €
MALI MODUL na naslovnici 24sata 47 x 55 mm
2.654,46 €
PASICA na zadnjoj omotnoj stranici 24sata 200 x 30 mm
3.981,68 €
MALA PASICA na naslovnici 24sata 200 x 20 mm
4.247,13 €
VELIKA PASICA na naslovnici 24sata 200 x 40 mm
5.308,91 €
MAKSI PASICA na naslovnici 24sata 200 x 80 mm
7.963,37 €
Trokut na naslovnici 200 x 145 x 245 mm
7.963,37 €
Obrnuti L na duplerici 139 x 50 mm + 98 x 275 mm
7.963,37 €
Kvadrat na sredini stranice 98 x 100 mm
5.707,08 €
Krug na sredini stranice 132 x 132 mm
5.707,08 €
Opslaga
5.707,08 €
Dijagonala na duplerici 490 x 50 mm
7.963,37 €
Saznajte više

Posebne ponude

Naslov Cijena Opis
TAKEOVER MONDAY -
"PREUZMITE" 24SATA NA JEDAN DAN
41.276,79 € bruto
(posebna ponuda
5.308,91 € neto)
Takeover novine sa 6 različitih formata.
PREMIUM CONTENT 24/8: prenesite poruku u punoj dubini
41.940,41 € bruto
(5.972,00 € neto)
8 strana contenta uz premium pozicije.
Saznajte više

Dom

Naslov Dimenzije Cijena
2/1 414 x 275 mm
9.157,87 €
1/1 200 x 275 mm
4.578,94 €
2/3 132 x 275 mm
4.247,13 €
1/2 98 x 275 mm
2.720,82 €
1/2 200 x 135 mm
2.720,82 €
1/3 64 x 275 mm
1.459,95 €
1/3 200 x 86 mm
1.459,95 €
1/4 47 x 275 mm
729.98 €
1/4 200 x 66 mm
729,98 €
Saznajte više

Express Digest

Naslov Dimenzije Cijena
2/1 390 x 275 mm + 5 mm napust
5.308,91 €
1/1 2. COVER 195 x 275 mm + 5 mm napust
4.778,02 €
1/1 3. COVER 195 x 275 mm + 5 mm napust
4.512,02 €
1/1 4. COVER 195 x 275 mm + 5 mm napust
5.043,47 €
1/1 195 x 275 mm + 5 mm napust
3.318,07 €
1/2 89 x 261 mm
1.990,84 €
1/2 183 x 132 mm
1.990,84 €
1/3 57,5 x 261 mm
1.327,23 €
1/3 183 x 83 mm
1.327,23 €
1/4 42 x 261 mm
995,42 €
1/4 183 x 60 mm
995,42 €
Pasica na naslovnici 215 x 30 mm
215 x 40 mm + 3 mm napust
2.654,46 €
Saznajte više

CaféTV

Naslov Dimenzije Cijena
2/1 390 x 275 mm + 5 mm napust
5.308,91 €
1/1 2. COVER 195 x 275 mm + 5 mm napust
3.981,68 €
1/1 3. COVER 195 x 275 mm + 5 mm napust
3.649,88 €
1/1 4. COVER 195 x 275 mm + 5 mm napust
4.645,30 €
1/1 195 x 275 mm + 5 mm napust
3.318,07 €
1/2 89 x 261 mm
1.990,84 €
1/2 183 x 132 mm
1.990,84 €
1/3 57,5 x 261 mm
1.327,23 €
1/3 183 x 83 mm
1.327,23 €
1/4 42 x 261 mm
995,42 €
1/4 183 x 60 mm
995,42 €
Modul 53 x 53 mm
331,81 €
Pasica na naslovnici 215 x 30 mm
215 x 40 mm + 3 mm napust
2.645,46 €
Saznajte više

Tematski A5 format

Naslov Dimenzije Cijena
2/1 286 x 205 mm
5.308,91 €
2/1 prva duplerica 286 x 205 mm
5.972,53 €
2/1 zadnja duplerica 286 x 205 mm
5.707,08 €
1/1 2. COVER 143 x 205 mm + 3mm napust
3.318,07 €
1/1 3. COVER 143 x 205 mm + 3mm napust
3.052,62 €
1/1 4. COVER 143 x 205 mm + 3mm napust
3.981,68 €
1/1 unutarnja 143 x 205 mm + 3mm napust
2.654,46 €
1/2 143 x 100 mm
1.725,40 €
1/3 143 x 70 mm
1.061,78 €
Pasica na naslovnici 143 x 30 mm + 3mm napust
2.654,46 €
Saznajte više

Specijal

Naslov Dimenzije Cijena
2/1 420 x 280 +3 mm napusta
5.972,53 €
1/1 2. COVER 210 x 280 +3 mm napusta
4.459,49 €
1/1 3. COVER 210 x 280 +3 mm napusta
4.087,86 €
1/1 4. COVER 210 x 280 +3 mm napusta
5.202,73 €
1/1 210 x 280 +3 mm napusta
3.716,24 €
1/2 88 x 246 mm
2.189,93 €
1/2 183 x 123 mm
2.189,93 €
1/3 62 x 246 mm
1.459,95 €
1/3 183 x 83 mm
1.459,95 €
Saznajte više