Natrag

Posebne ponude

Takeover Monday

Takeover novine sa 6 različitih formata. Uključuje: Trokut na naslovnici | Duplerica | 1/1 prva oglasna stranica desno | Obrnuti L na duplerici | Kvadrat na sredini stranice | 1/1 unutar novine

grafički prikaz Takeover Monday formata
Premium Content 24/8

8 strana contenta uz premium pozicije. Uključuje:
8 strana premium contenta produciranog za klijenta prema targetu kampanje | Pasica na naslovnici novine kao najava priloga | Advertorijali i oglasi klijenta su integrirani u prilog

grafički prikaz premium content formata