Natrag

Specijal

24sata specijal izlazi u sklopu dnevnog izdanja 24sata nekoliko puta mjesečno uz mogućnost posebnih priloga, čiju periodiku i teme diktiraju potrebe klijenata. Obrađuju se razne teme - od uređenja doma, zdravlja, njege tijela, kulinarskih recepta i još mnogo toga. Svakoj temi se u našem prilogu prilagođava potrebama klijenta, posebno ako je cilj promocija određenih proizvoda.                               

NAPOMENA

Rok dostave narudžbe je četvrtak do 12h, a rok dostave oglasa je ponedjeljak do 12h.

Izvor: Evidencija distribucije magazina 24sata, 2022.