naslovna slika

Mom's Experience


Čitateljice biraju najbolji proizvod!

Klijentov proizvod testiraju i ocjenjuju čitateljice missMAMA portala. Rezultate obrađujemo i kreiramo markicu kvalitete koju klijent može koristiti u promotivne svrhe u trajanju od godine dana. Mame biraju i uvijek znaju...

...što je najbolje za njihovu djecu. Za proizvode koje mame odabiru u trgovačkim lancima važno je da su provjereni i sigurni za korištenje, a anketnim istraživanjem među ciljanom target skupinom osiguravamo da je to upravo tako. 

Kategorija

Edukacija

Target

Majke i trudnice

Formati

Organizacija i promocija testiranja, natječaj, markica

Ostali projekti